การประกันภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพียงแต่ขาดกระบอกเสียง

เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในหน้าที่บริการ
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นคงในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้เอาประกันภัย

เกี่ยวกับเรา / VISION

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ


บริษัท เอ.อาร์.ที อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้ดําเนินการภายใต้สํานักงานนายหน้าประกันวินาศภัย เอ.อาร์.ที ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้สามารถแนะนําผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้เปิดทําการมาแล้วกว่า 22 ปี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดูแลด้านการประกันภัยแก่บริษัทชั้นนําของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและให้คําแนะนําอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันมียอดขายกว่า 750 ล้านบาทและได้รับรางวัลมากมายจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง โดยใช้ทะเบียนเลขที่ ว00024/2559

วิสัยทัศน์ / VISION

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ


บริษัทมีแนวคิดที่อยากให้การประกันภัยนั้นเป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นธุรกิจที่ผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ต่างให้ความสำคัญกับสิทธิและหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายพึงได้หรือพึงมี ดังนั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิด มาตรฐานและการพัฒนาในธุรกิจประกันภัยของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทยังมีแนวคิดที่อยากจะก้าวสู่การเป็นนายหน้าประกันภัยที่ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ ในทุกๆ ด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัย อีกทั้งยังเปรียบเสมือนผู้ช่วยของผู้เอาประกันภัย ในการคัดกรองบริษัท ผู้รับประกันภัยที่สามารถให้ความคุ้มครองที่ตรงต่อความต้องการของผู้เอาประกันภัยให้ได้มากที่สุด
พันธกิจ / MISSION

"การประกันภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพียงแต่ขาดกระบอกเสียง เรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้และมุ่งมั่นในหน้าที่บริการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมั่นคงในระยะยาวให้แก่บริษัทและผู้เอาประกันภัย"

รางวัลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

 

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2545 (Awards of the year 2002)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2546 (Awards of the year 2003)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"

มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนดีเด่นประจำปี 2546" (Viriyah Insurnace's Outstanding Agent of the year 2003)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2547 (Awards of the year 2004)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2547" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2004)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2548 (Awards of the year 2005)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Business"

มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2548" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2005)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2549 (Awards of the year 2006)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Special Merit Award of The Year 2006"

มอบโดย MSIG "The Master Agent of The Year 2006"

มอบโดย MSIG "The President Advisory Board Member of The Year 2006"

มอบโดย MSIG "MSIG's Top Ten Agent of The Year 2006"

มอบโดย MSIG "MSIG's Top Quality Producer of The Year 2006"

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2553 (Awards of the year 2010)

มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2553" (Viriyah Insurnace's Outstanding Insurance Agent of the year 2010)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2556 (Awards of the year 2013)

มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Recognition of Business Partnership Award of The Year 2013"

เอ.อาร์.ที อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

20, 22 ซอยติวานนท์ 25
ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000
+ 662 106 5555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมัครเพื่อรับข่าวสาร

Social

ใบอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

    เลขที่ 0125557018751

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

    เลขที่ ว00024/2559