เกี่ยวกับ ART


 

บริษัท เอ.อาร์.ที อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้ดําเนินการภายใต้สํานักงานนายหน้าประกันวินาศภัย เอ.อาร์.ที ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้สามารถแนะนํา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้เปิดทําการมาแล้วกว่า 22 ปี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดูแลด้านการประกันภัยแก่บริษัทชั้นนํา

ของประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยและให้คําแนะนําอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปัจจุบันมียอดขายกว่า 750 ล้านบาท

และได้รับรางวัลมากมายจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ประเภทการจัดการให้มีการประกันภัย

โดยตรง โดยใช้ทะเบียนเลขที่ ว00024/2559

 

รางวัลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2545 (Awards of the year 2002)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

 2. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2546 (Awards of the year 2003)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

 2. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"

 3. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนดีเด่นประจำปี 2546" (Viriyah Insurnace's Outstanding Agent of the year 2003)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2547 (Awards of the year 2004)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"

 2. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2547" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2004)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2548 (Awards of the year 2005)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Business"

 2. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2548" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2005)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2549 (Awards of the year 2006)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Special Merit Award of The Year 2006"

 2. มอบโดย MSIG "The Master Agent of The Year 2006"

 3. มอบโดย MSIG "The President Advisory Board Member of The Year 2006"

 4. มอบโดย MSIG "MSIG's Top Ten Agent of The Year 2006"

 5. มอบโดย MSIG "MSIG's Top Quality Producer of The Year 2006"

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2553 (Awards of the year 2010)

 1. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2553" (Viriyah Insurnace's Outstanding Insurance Agent of the year 2010)

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2556 (Awards of the year 2013)

 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Recognition of Business Partnership Award of The Year 2013"