สมัครงาน

บริษัท เอ.อาร์.ที. อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนหลายอัตรา ดังนี้

Job Responsibilities

 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อจัดทำงบประมาณและตรวจสอบข้อมูล
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายเดือน
 • จัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการรายงานที่ต้องจัดทำรายไตรมาสและประจำปี

Qualifications

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ได้เป็นอย่างดี

Job Responsibilities

 • ร่วมวางแผนในการผลักดันเป้าหมายยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามที่กำหนด
 • รวบรวมข้อมูล นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารและทีมงาน ได้อย่างถูกต้อง
 • สร้างความสัมพันธ์ สนับสนุน ข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบงานขายตามช่องทางต่างๆ
 • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัทคู่แข่ง เพื่อเสนอแนวทางแผนงานให้มีการได้เปรียบทางการค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการนำเสนอ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว