ติดลดเบี้ย (CCTV)

ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนมีรถที่ติดกล้องดิจิตอล (CCTV) เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ จะได้รับส่วนลดการติดตั้งกล้องดิจิตอล (CCTV) ทันที่สูงสุด 10% เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.60 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อประกันภัยรายใหม่ หรือ ต่ออายุก็จะได้รับส่วนลดจาการติดตั้งกล้อง (CCTV) สามารถใช้ได้กับประกันภัยทุกประเภท ในการขอส่วนลดจากการติดตั้งกล้องสามารถทำได้โดยการแสดงหลักฐานเป็นรูปถ่ายรถยนต์คันที่ติดตั้งกล้องหน้ารถยื่นให้กับบริษัทประกันภัย โดยรถคันที่ขอส่วนลดการติดตั้งกล้อง จะต้องติดตั้งกล้อง (CCTV) ตลอดเวลาที่ทำประกันภัย รวมถึงรถยนต์คันใดที่ติดตั้งกล้องหลังวันที่ 3 มี.ค.60 และยังไม่ได้รับส่วนลด สามารถขอส่วนลดการติดตั้งกล้อง (CCTV) ย้อนหลังได้ค่ะ

 

การติดกล้องหน้ารถจะไม่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เลย หากตราบใดที่ผู้ขับขี่ยังคงประมาทอยู่ อย่างไรก็ดีขับรถอย่างปลอดภัยต้องมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง ตั้งสติอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ