น้ำท่วมเคลมได้หรือไม่

                 รถที่ถูกน้ำท่วมสามารถเคลมได้ แต่ ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัย หากประกันที่ ซื้อ หรือ ต่อ มีความคุ้มครองของน้ำท่วมร่วมอยู่ด้วย เช่น ประกันภัยประเภท 1 ก็สามารถเคลมได้ แต่ ไม่ใช่ทุกกรณีที่จะให้ความคุ้มครอง ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และ เหตุผล รถโดนน้ำท่วมที่จะสามารถเคลมได้นั้นคือ "รถ" ที่ขณะขับอยู่แล้วบังเอิญโดนฝนพายุจนเกิดน้ำท่วมเอ่อไหลนองไม่สามารถหลีกหนีได้ทัน "รถ" ที่ต้องขับลุยเส้นทางที่น้ำท่วมแบบไม่มีทางเลือก เช่น ทางกลับบ้านที่มีเพียงเส้นทางเดียวไม่สามารถไปเส้นทางอื่นๆแทนได้ เหตุการณ์เหล่านี้บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบเคลมให้ แต่ถ้าหากผู้เป็นเจ้าของรถรู้เหตุการณ์ข่าวสารล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามีเหตุน้ำท่วม และ ยังขับรถลุยน้ำเข้าไปในเส้นทางนั้น ทั้งที่มีทางอื่นให้เลือกใช้ หรือจงใจทีจะขับไปยังสถานที่ที่น้ำท่วม บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบเคลมค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือบางบริษัทอาจจะรับเคลมทุกกรณีก็ได้ อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย

รถทุกคันที่ทำประกันภัยย่อมได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเภทของประกันภัยว่าคุ้มครองอะไรบ้าง

 

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ที่โดนน้ำท่วมแบ่งออกเป็น 2 กรณี

1. การสูญเสียโดยสิ้นเชิง

              คือกรณีน้ำท่วมรถมิดทั้งคันหรือท่วมเกินคอนโซลหน้ารถ ซึ่งการท่วมแบบนี้จะสร้างความเสียหายไปถึงห้องผู้โดยสาร บริษัทประกันภัยประเมินว่าไม่คุ้มที่จะซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ในสภาพเดิม จึงจะคืนเงิน 70-80 % ของทุนประกันเพื่อซื้อซากรถ

2. ความเสียหายบางส่วน

                      ความเสียหายบางส่วนคือ สามารถซ่อมแล้วน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประกันจะประเมินค่าเสียหายเป็นลักษณะบางส่วน โดยที่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมรถทั้งหมดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

 

ขั้นตอนการแจ้งเคลมประกันจากน้ำ

1. โทรแจ้งประกัน รอเจ้าหน้าที่ประกันมาประเมินความเสียหาย

2. รอทางบริษัทประกันติดต่อกลับ

3. หากรถของคุณเสียหายบางส่วนให้รอใบเคลมจากบริษัทประกันภัย

4. หากรถเสียหายทั้งคัน ไม่สามารถเคลมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็รอรับค่าเสียหายคืนจากบริษัทประกัน