ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

ประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า

คุ้มครองสินค้าที่หลากหลาย ทั้ง สินค้านำเข้า สินค้าส่งออกของผู้เอาประกันภัยจากความสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ประกันภัยทางวิศวกรรม

ประกันภัยทางวิศวกรรม

หลากหลายความคุ้มครองที่คุณเลือกได้ ตามความต้องการของธุรกิจคุณ ทั้ง ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังความดัน, ประกันภัยเครื่องจักร