เงื่อนไขการให้บริการ

รางวัลที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศไทย

รางวัลประจำปี พ.ศ. 2545 (Awards of the year 2002)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"
 2. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2546 (Awards of the year 2003)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"
 2. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Total Insurance Line"
 3. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนดีเด่นประจำปี 2546" (Viriyah Insurnace's Outstanding Agent of the year 2003)
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2547 (Awards of the year 2004)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Line"
 2. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2547" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2004)
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2548 (Awards of the year 2005)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Best Performance Agent in Motor Insurance Business"
 2. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนด้านผลประกอบการดีเด่นประจำปี 2548" (Viriyah Insurnace's Outstanding Performance Agent of the year 2005)
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2549 (Awards of the year 2006)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Special Merit Award of The Year 2006"
 2. มอบโดย MSIG "The Master Agent of The Year 2006"
 3. มอบโดย MSIG "The President Advisory Board Member of The Year 2006"
 4. มอบโดย MSIG "MSIG's Top Ten Agent of The Year 2006"
 5. มอบโดย MSIG "MSIG's Top Quality Producer of The Year 2006"
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2553 (Awards of the year 2010)
 1. มอบโดยวิริยะประกันภัย "ตัวแทนประกันวินาศภัยดีเด่นประจำปี 2553" (Viriyah Insurnace's Outstanding Insurance Agent of the year 2010)
รางวัลประจำปี พ.ศ. 2556 (Awards of the year 2013)
 1. มอบโดยคุ้มภัยประกันภัย "Safety Insurance's Recognition of Business Partnership Award of The Year 2013"